تبلیغات

با سلام

قیمت هایی که جلوی هر سی دی نوشته شده است، صرفا قیمت خرید همان سی دی است در واقع قیمت تک خرید سی دی جلوی هر سی دی گذاشته شده است. با خرید بالای 3 سی دی سفارشات شما با قیمت ذیل محاسبه میشود. توجه داشته باشید خرید بالای 3 سی دی به قیمت های پایین محاسبه میشود و برای خرید تک سی دی قیمت های جلوی هر سی دی محاسبه میشود. بنابراین با خرید بالای 3 سی دی از قیمت های استثنایی بهره بگیرید. قطعا  به خریداران تعداد 6 سی دی به بالا  تخفیف ویژه تری داده میشود.

خریداران بالای 3 سی دی به قیمت پایین محاسبه میشوند:

کتاب های علوم پایه : کتابی 2000 تومان

کتاب های دام بزرگ : کتابی 3500 تومان

کتاب های دام کوچک : کتابی 3000 تومان

کتاب های اکسترنی و عملیات درمانگاهی 1500 تومان

دکتر میلاد عامری


1)      Harper's Illustrated Biochemistry  28Ed  2009

بیوشیمی هارپر 2009 فقط 6000 هزار تومان

2)      Biochemistry The Chemical Reactions of Living Cells (vol 1,2)

بیوشیمی سلولی دو جلد 5000 هزار تومان

3)      BASIC CONCEPTS IN BIOCHEMISTRY, 2/E (2000) GILBERT

درک مفاهیم بیوشیمی جیلبرت 4000 تومان 

4)      Biochemistry / Jeremy M. Berg  6th ed. 2006

بیوشیمی جرمی 2006 فقط   4 هزار تومان      

 ت4000

5)      Avian biochemistry and molecular biology / Lewis Stevens. 2004  

                              ت 5000بیوشیمی پرندگان

6)      Clinical Biochemistry of Domestic Animals (6h Edition)  J. Jerry Kaneko

ت 5000بیوشیمی  بالینی حیوانات  اهلی      

                

7)      Color Atlas of Biochemistry( Jan Koolman) 2005 ت 4000

8)      Introduction to Marine Biogeochemistry (Susan Libes) 2009    ت3500\بیوشیمی دریایی

9)      Medical Biochemistry At a Glance ت3000