تبلیغات

با سلام

قیمت هایی که جلوی هر سی دی نوشته شده است، صرفا قیمت خرید همان سی دی است در واقع قیمت تک خرید سی دی جلوی هر سی دی گذاشته شده است. با خرید بالای 3 سی دی سفارشات شما با قیمت ذیل محاسبه میشود. توجه داشته باشید خرید بالای 3 سی دی به قیمت های پایین محاسبه میشود و برای خرید تک سی دی قیمت های جلوی هر سی دی محاسبه میشود. بنابراین با خرید بالای 3 سی دی از قیمت های استثنایی بهره بگیرید. قطعا  به خریداران تعداد 6 سی دی به بالا  تخفیف ویژه تری داده میشود.

خریداران بالای 3 سی دی به قیمت پایین محاسبه میشوند:

کتاب های علوم پایه : کتابی 2000 تومان

کتاب های دام بزرگ : کتابی 3500 تومان

کتاب های دام کوچک : کتابی 3000 تومان

کتاب های اکسترنی و عملیات درمانگاهی 1500 تومان

دکتر میلاد عامری

  


139)

Freshwater microbiology: biodiversity and dynamic interactions of microorganisms in the freshwater 2004T 4500

140)   From ocean to aquarium 2010 T 2500

141)   Shrimp.The.Endless.Quest.for.Pink.Gold.  2009T 3500

142)   Body Size The Structure and Function of Aquatic Ecosystems T 2500

143)   Fundamentals of Ornamental Fish Health     2010         T 7000     

144)   Goldfish - Your Happy Healthy Pet T 2500     2007

145)   Goldfish Everything About Aquariums, Varieties, Care, Nutrition, Diseases, and Breeding T 3000

 

146)   Grzimek’s Animal Life Encyclopedia Fish 1,2  fullcolor T 10000 در منبع کامل و رفرنس در مورد ماهیان جهان

 

148)   KEN SCHULTZ’S  Field Guide to Saltwater Fish T 3500

149)   Basic Aquarium guide T 2000

150)   HANDBOOK OF FISH BIOLOGY AND FISHERIES 1,2 T 3500

151)   Parasitic Worms of FishT 3000

152)   Handbook of marine fisheries conservation and management T 2000

153)   Ken Schultz's Field Guide to Freshwater Fish T 3000

154)   Koi For Dummies2007 T 2500

155)   mergus fischer- Aquarien Atlas, Foto Index 1-5   T 2000

156)   Lobsters : biology, management, aquaculture, and fisheries  خرچنگT 2500

157)   Manual of Diagnostic Tests for Aquatic Animals 2006 T 4500

158)   Mystery fish  secrets of the coelacanth  2006  T 3000

159)   Anaesthetic and Sedative Techniques for Aquatic Animals T 3500

160)   Raising  fresh fish in your home waterT 2000

161)   Saltwater Aquarium - Your Happy Healthy Pet T 2500

162)   Saltwater Aquariums For DummiesT 2500

163)   The Facts On File Marine Science HandbookT 3000

164)   The lives of whales and dolphinsزندگی وال ها و دلفین هاT  4000

165)   Tropical Fish OtolithsT 2500

166)   The toxicology of fishes Richard T. D 2008 T 6500

167)   Tropical Fish SecretsT 3000

168)   Tropical Freshwater Fish AquariumsT 2000