تبلیغات

       

با سلام

قیمت هایی که جلوی هر سی دی نوشته شده است، صرفا قیمت خرید همان سی دی است در واقع قیمت تک خرید سی دی جلوی هر سی دی گذاشته شده است. با خرید بالای 3 سی دی سفارشات شما با قیمت ذیل محاسبه میشود. توجه داشته باشید خرید بالای 3 سی دی به قیمت های پایین محاسبه میشود و برای خرید تک سی دی قیمت های جلوی هر سی دی محاسبه میشود. بنابراین با خرید بالای 3 سی دی از قیمت های استثنایی بهره بگیرید. قطعا  به خریداران تعداد 6 سی دی به بالا  تخفیف ویژه تری داده میشود.

خریداران بالای 3 سی دی به قیمت پایین محاسبه میشوند:

کتاب های علوم پایه : کتابی 2000 تومان

کتاب های دام بزرگ : کتابی 3500 تومان

کتاب های دام کوچک : کتابی 3000 تومان

کتاب های اکسترنی و عملیات درمانگاهی 1500 تومان

دکتر میلاد عامری

 Applied veterinary histology bangs  3rd edi) 40 

بافت شناسی کاربردی دامپزشکی   T5000


41)          Veterinary Histology eureel ann 2003  تمام رنگی   T5000 

 

42)          BASIC Histology text and atlas 11th edi 2005 Junqueira 

رنگی جان کوئیرا بافت شناسی       

T7000


43)          Dellmann's textbook of veterinary histology o Ann Eurell 6th ed. 2006  مرجع بافت شناسی

دامپزشکیT 8000


   

44)          Comparative Veterinary Histology (2001 

رنگی  بافت شناسی مقایسه ای و بالینی T 500045)          Diagnostic Cytology and Hematology of the Horse  (Second Edition)   T 7000


46)     Essential Histology  Cormack   fullcolor    T 5000    47)    Digital Histology (2004) Pakurar, fullcolor   T 4000     48)          McDonald_s Veterinary Endocrinology & Reproduction [5th Edition] 2003(pdf,word) T4000


            

49)      Vertebrate Endocrinology 2006 4th edi   T 6000   50)          Applied Animal Endocrinology   E. James Squires   2003   T 4500    

  

51)          Diagnostic Cytology and Hematology of the Horse  T3500