تبلیغات

   

با سلام

قیمت هایی که جلوی هر سی دی نوشته شده است، صرفا قیمت خرید همان سی دی است در واقع قیمت تک خرید سی دی جلوی هر سی دی گذاشته شده است. با خرید بالای 3 سی دی سفارشات شما با قیمت ذیل محاسبه میشود. توجه داشته باشید خرید بالای 3 سی دی به قیمت های پایین محاسبه میشود و برای خرید تک سی دی قیمت های جلوی هر سی دی محاسبه میشود. بنابراین با خرید بالای 3 سی دی از قیمت های استثنایی بهره بگیرید. قطعا  به خریداران تعداد 6 سی دی به بالا  تخفیف ویژه تری داده میشود.

خریداران بالای 3 سی دی به قیمت پایین محاسبه میشوند:

کتاب های علوم پایه : کتابی 2000 تومان

کتاب های دام بزرگ : کتابی 3500 تومان

کتاب های دام کوچک : کتابی 3000 تومان

کتاب های اکسترنی و عملیات درمانگاهی 1500 تومان

دکتر میلاد عامری

249

MYCOPLASMA DISEASES OF RUMINANTS  2008  T2000

 

250)  Color Atlas of Farm Animal Dermatology 2007  T5000

 

251)  Calf Management 2009  T4000 مدیریت گوساله از زمان زایش تا تلیسه گی

 

252)  BREEDING HORSES  2005  T2000

 

253)  EQUINE  DENTISTRY A  PRACTICAL  GUIDE 2002   T2500

 

254)  EQUINE Massage  2007          T4000

 

255)  Equine  Neurology  2008  T2500

 

256)  EQUINE  NUTRITION AND FEEDING 1998        T1500

257)  Equine Respiratory Diseases 2004       T4000

 

258)  Equine Stud Farm Medicine and Surgery  2003     T4000

 

259)  Eyewitness HorsE  2009          T2500

 

260)  Handbook of  equine wound management 2003              T 3000

 

261)  Horse and Stable Management                 T2500

 

262)  Howell Equine Handbook of  Tendon and Ligament Injuries 2004        T4500

263)  Horse Health & Nutrition For Dummies 2008   T2000

 

264)  Manual of Equine Anesthesia and Analgesia 2006  T4000

265)  Practical Equine Dermatology D. H. Lloyd 2003    T4000

 

266)  The Equine Veterinary Nursing Manual 2001        T 3000

 

267)  The Welfare of Horses 2003           T2500

 

268)  Business Management for the Equine Industry 2006             T2500

 

269)  Veterinary  Clininic  Equine  practice  2008     T5000

 

270)  Goat Medicine, Second Edition  Mary C. Smith 2009        T5000 طب داخلی بز تمام رنگی.

 

271)  Color Atlas of Diseases and Disorders of the Sheep and Goat اطلس تمام رنگی بیماری های گوسفند و بز                 T3500

272)  Manual of  Sheep Diseases J.C. Hindson 2002    T3500دستنامه بیماریهای گوسفند

273)  Practical Lambing and Lamb Care  2004    T3000

 

274)  Sheep Production and Management 2005  T3000

 

275)  The Welfare of Sheep 2008        T3000

 

276)  Adam`s Lameness in Horses      T4000

 

277)  Current Therapy in Equine Medicine 5    2003     T5000

 

278)  VETERINARY CLINICS OF NORTH AMERICA FOOD ANIMAL

PRACTICE BOVINE   T4000

279)  Diagnosis and Management of Lameness in the Horse Mike W. Ross 2003  T5000

280)  Equine podiatry fullcolor Andrea E. Floyd    T3000