تبلیغات

با سلام

قیمت هایی که جلوی هر سی دی نوشته شده است، صرفا قیمت خرید همان سی دی است در واقع قیمت تک خرید سی دی جلوی هر سی دی گذاشته شده است. با خرید بالای 3 سی دی سفارشات شما با قیمت ذیل محاسبه میشود. توجه داشته باشید خرید بالای 3 سی دی به قیمت های پایین محاسبه میشود و برای خرید تک سی دی قیمت های جلوی هر سی دی محاسبه میشود. بنابراین با خرید بالای 3 سی دی از قیمت های استثنایی بهره بگیرید. قطعا  به خریداران تعداد 6 سی دی به بالا  تخفیف ویژه تری داده میشود.

خریداران بالای 3 سی دی به قیمت پایین محاسبه میشوند:

کتاب های علوم پایه : کتابی 2000 تومان

کتاب های دام بزرگ : کتابی 3500 تومان

کتاب های دام کوچک : کتابی 3000 تومان

کتاب های اکسترنی و عملیات درمانگاهی 1500 تومان

دکتر میلاد عامریبیشتر  سی دی ها مهم هستند.

170)  Medical  and  Veterinary  Entomology  Gary R. Mullenحشره شناسی پزشکی و دامپزشکی کنه ها،جرب ها، پشه ها، مگسها،عنکبوت ها و...T 4000

171)  A colour atlas of Tropical Medicine and Parasitology 2010 fullcolor اطلس انگل شناسیT 5000

172)  Advances  in parasitology  J.R. Baker 2010T 5000

173)  Animal Virus Structure M.V. Nermut 2010T 3000

174)  Atlas of Medical Helminthology and Protozoology, 4e (2003)T 5000

175)  Birge Bacterial and Bacteriophage Genetics 5th edT 2000

176)  BAILEY & SCOTT'S Diagnostic MicrobiologyT 4500

177)  Blue Book - Guidelines for the Control of Infectious Diseases (2005)T 3000

178)  Clinical handbook of pediatric infectious disease  Infectious disease and therapy 2007T 3500

179)  Clinical Microbiology and Infectious Diseases  2008T 6000

180)  Clinical microbiology procedures handbook update (2007)T 3000

181)  Color Atlas of ParasitologyT 4000

182)  Desk Encyclopedia of Microbiology (2004)T 4000

183)  Encyclopedia of Infectious Diseases - Modern Methodologies (2007)T 3500

184)  Essentials of veterinary bacteriology and mycology G.R CARTER 6 edit T5000

185)  A Handbook of Veterinary ParasitologyT4000

186)  Essential Fungal GeneticsT 3000

187)  FASCIOLOSIS J.P. Dalton 2000          T 3000

188)  Feline Clinical Parasitology Dwight D. BowmanT 4000

189)  Flynn’s parasites of laboratory animals. – 2nd ed. / David G. Baker 2008T 3000

190)  Foreyt s Veterinary Parasitology - 2001  reference manual T 5000

191)  Fungal Infections - Diagnosis and Management, 3e (2003)T 4000

192)  Infectious diseases in critical care medicine  2010  T 4000

193)  Infectious Diseases of Wild Mammals 2001T 6000

194)  Clinical Microbiology and Infectious Diseases T 3000

195)  Manual of  veterinary  microbiologyT 4000

196)  Maule_Parasitic Flatworms-Molecular Biology Biochemistry  Immunology and Physiology T 3000

197)  MICROBIOLOGY HANDBOOK fish & sea food T 4000

198)  Marine microbiology 2005 T 3000

199)  Modern parasitology: a textbook of parasitology T 5000

200)  Opportunistic infections toxoplasma sarcocystis and microsporidiaT 2500